مدرسه پسرانه آموزش از راه دور فراگیر هگمتانه

آموزش آسان، همیشه ، همه جا و برای همه

مدرسه پسرانه آموزش از راه دور فراگیر هگمتانه

آموزش آسان، همیشه ، همه جا و برای همه

دوره اول متوسطه راهنمایی تحصیلی
دوره دوم متوسطه نظری(تجربی، ریاضی، انسانی)
دوره پیش دانشگاهی(تجربی، ریاضی، انسانی)
کار-دانش

بایگانی
۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ آذر ۹۳ ، ۱۲:۴۲
مدرسه آموزش از راه دور فراگیر هگمتانه

برنامه هفتگی دوره راهنمایی

برنامه هفتگی دوره متوسطه دوم

برنامه هفتگی دوره پیش دانشگاهی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ آذر ۹۳ ، ۱۲:۴۲
مدرسه آموزش از راه دور فراگیر هگمتانه
src='http://www.adro.ir/Adro.js'>